ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/7807

پیام%20به%20مسلمانان%20ایران%20و%20جهان%20به%20مناسبت%20ایام%20حج%20(9%20تذکر%20به%20زائران)