ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/7834

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20و%20اقشار%20مختلف%20مردم%20(فیوضات%20معنوی%20عید%20قربان)