ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/7871

سخنرانی%20در%20جمع%20خطبا%20و%20وعاظ%20در%20آستانه%20ماه%20محرم%20(وظایف%20روحانیت)