ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/790

بیانات%20خطاب%20به%20هیات%20فلسطینی%20(لزوم%20اتحاد%20مسلمین)