ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/815

گفتگو%20با%20یاسر%20عرفات%20(پیروزی%20انقلاب%20اسلامی%20و%20وضعیت%20فلسطین)