ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/8414

سخنرانی%20در%20جمع%20روحانیون%20قم،%20تهران%20و%20آذربایجان%20(تاثیر%20نهضت%20سید%20الشهدا%20«ع»)