ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/8574

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20حزب%20جمهوری%20اسلامی%20(حزب%20اللَّه%20و%20حزبهای%20شیطانی)