ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/8606

پیام%20به%20ملت%20ایران%20و%20مسئولین%20نظام%20(هفت%20تذکر%20به%20مردم%20و%20مسئولان)