ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/8630

سخنرانی%20در%20جمع%20میهمانان%20مراسم%20«دهه%20فجر»؛%20(آگاه%20نمودن%20مستضعفان%20جهان)