ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/8744

سخنرانی%20در%20جمع%20فرماندهان%20و%20اعضای%20شورای%20عالی%20سپاه%20(پاسدار%20واقعی%20باشیم)