ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/8781

پیام%20به%20ملت%20ایران%20(دستگیری%20سران%20حزب%20توده-%20تجلیل%20از%20سربازان%20گمنام%20اسلام)