ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/8865

پیام%20به%20ملت%20ایران%20به%20مناسبت%20روز%20زن%20(جایگاه%20زن%20در%20فرهنگ%20اسلامی)