ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/8905

سخنرانی%20در%20جمع%20ائمه%20جماعات%20و%20وعاظ%20تهران%20و%20قم%20(وظیفه%20روحانیون)