ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/8970

سخنرانی%20در%20جمع%20نمایندگان%20مجلس%20و%20اعضای%20شورای%20عالی%20قضایی%20(وظایف%20مسئولان)