ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/958

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20جهاد%20سازندگی%20قم%20(رفع%20وابستگی-%20توطئه%20امریکا)