ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/sentences/view/9898

سخنرانی%20در%20جمع%20ایرانیان%20مقیم%20پاریس%20درباره%20ابعاد%20انسان‌ساز%20مکتب%20اسلام‌