ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/آخرین-جزییات-از-تجهیز-و-نوسازی-ناوگان-اتوبوسرانی-در-بخش-خصوصی