ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/آخرین-مهلت-ثبتنام-در-اینوتکس-آکادمی