ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/اعلام-نحوه-فعالیت-واحدهای-بانک-ملی-در-هفته-جاری