ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/الزام-کسب-وکارهای-الکترونیکی-به-ثبت-اطلاعات-کالاها-در-سامانه-جامع-تجارت-الکترونیک