ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/امضای-تفاهمنامه-میان-پست-بانک-ایران-و-معاونت-علمی-فناوری-ریاست-جمهوری