ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/اولین-رویداد-معرفی-محصولات-پارک-فناوری-پردیس-نونمایی-برگزار-شد