ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/بازدید-اعضای-کمیسیون-صنایع-مجلس-شورای-اسلامی-از-پارک-فناوری-پردیس