ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/برنامه-عملیاتی-حمایت-از-بورس-در-دستور-کار-امروز-نشست-مجلس-و-دولت