ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/تسهیلات-۳میلیارد-ریالی-بانک-توسعه-تعاون-به-برندگان-رقابت-اینوتکس-پیچ-۲۰۲۱