ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/تنظیم-بازار-گیلان-با-۱۰-هزار-تن-برنج-خارجی-لزوم-خروج-برنج-کشاورزان-از-شالیکوبیها