ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/دولت-خسارات-ناشی-از-قطعی-برق-به-صنایع-فاوا-را-جبران-کند