ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/لزوم-تکمیل-اطلاعات-هویتی-مشتریان-فاقد-شناسه-شهاب