ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/مسعود-خرقانی-مدیرعامل-هلدینگ-فناوری-بانک-شهر-شد