ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/مهلت-ثبتنام-در-طرح-تیکاف-تمدید-نمیشود