ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/نصب-اپلیکیشن-ست-در-گوگلپلی-از-مرز-یک-میلیون-فراتر-رفت