ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/نوزدهمین-اجلاس-سالیانه-پارک-فناوری-پردیس-برگزار-شد