ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://bangeghtesad.ir/گوگل-با-هدف-حذف-اپل-در-بازار-موتور-جست-و-جو-به-این-شرکت-غرامت-پرداخت-میکند