ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/آسیب‌شناسی-بازنمایی-دفاع-مقدس-در-سریا/

آسیب‌شناسی بازنمایی دفاع مقدس در سریال‌های تلویزیونی