ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/بررسی-انتقادی-شخصیت-زن-در-سینمای-ایران/

بررسی انتقادی شخصیت زن در سینمای ایران از منظر اسلام