ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/بررسی-جایگاه-زن-از-دید-گفتمان-حاکم؛-در-س/

بررسی جایگاه زن از دید گفتمان حاکم؛ در سینمای دفاع مقدس دهه ۷۰-۹۰