ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/برزخ-یهودی‌مسیحی-شده-در-سینمای-ایران/

برزخ یهودی‌مسیحی شده در سینمای ایران