ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/بوسیدن-روی-ماه،-عرفی‌سازی-سینمای-دف/

«بوسیدن روی ماه»، عرفی‌سازی سینمای دفاع مقدس