ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/تحلیل-محتوای-شیوه-های-بازنمایی-مسائل-و/

تحلیل محتوای شیوه های بازنمایی مسائل و اسیب های اجتماعی خانواده در فیلم های سینمایی دهه ۱۳۸۰