ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/حضور-و-پیدایی-عالم-غیب-در-سینمای-دفاع-مق/

حضور و پیدایی عالم غیب در سینمای دفاع مقدس (دیده‌بان و مهاجر)