ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/داستانک-قسمت-زمستان-در-جبهه/

داستانک (قسمت: زمستان در جبهه)