ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/ریسمانی-نزدیک‌تر-از-رگ/

ریسمانی نزدیک‌تر از رگ