ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/زمان-و-مکان-در-سینمای-ملی-فلسطین،-راه‌/

زمان و مکان در سینمای ملی فلسطین، راه‌کارهای مقاومتی دربرابر صهیونیسم