ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/سینمای-مقدس؛-فیلم-مقاومت-و-فیلم-ضد-مقاو/

سینمای مقدس؛ فیلم مقاومت و فیلم ضد مقاومت (مروری نقادانه به فیلم های جنگی چهار دهه گذشته انقلاب)