ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/فقه-سینما،-دریچه‌ای-به‌سمت-سینمای-دی/

فقه سینما، دریچه‌ای به‌سمت سینمای دینی