ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/نقدی-بر-فیلم-چ،-ابراهیم-حاتمی‌کیا/

نقدی بر فیلم «چ»، ابراهیم حاتمی‌کیا