ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/نقد-هرمنوتیک-نوین-بر-فیلم-نوح/

نقد هرمنوتیک نوین بر فیلم «نوح»