ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/ولایت-فقیه-در-دو-روایت/

ولایت فقیه در دو روایت