ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://book.ammarfilm.ir/پذیرایی-ساده،-روایت-انفجار-خشم-روشن/

«پذیرایی ساده»، روایت انفجار خشم روشن‌فکر ایرانی