ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://eheyat.com/روزی-مقدر-از-دیدگاه-امام-صادقع/

�������� �������� ���� ������������ �������� ��������(��)